สำรวจหน้างานติดตั้งโซล่าเซลล์ฟรี

บริการสำรวจหน้างานก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์ฟรี โดยทางเราจะส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ไปที่หน้างาน เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินสภาพพื้นที่ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้เพื่อเพื่อประเมิณราคาและออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดของบริการ

บริการสำรวจหน้างานก่อนการติดตั้ง จะมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้:

 • ตรวจสอบสภาพหลังคา ว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์หรือไม่
 • วัดขนาดพื้นที่หลังคา เพื่อคำนวณจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถติดตั้งได้
 • ตรวจสอบทิศทางของหลังคา ว่าได้รับแสงแดดเพียงพอหรือไม่
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ว่ารองรับระบบโซล่าเซลล์หรือไม่
 • ประเมินค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ระยะเวลาในการทำงานโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และความซับซ้อนของระบบ ทั้งหมดนี้จะไม่มี่ค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าลูกค้าจะตกลงที่จะติดตั้งโซลล่าเซลล์กับเรา

งานติดตั้ง Solar Sell 5K 1

ขั้นตอนการทำงาน

 1. พูดคุยกับลูกค้า: สอบถามความต้องการของลูกค้า เช่น ต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดเท่าไหร่ ต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับอะไร พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการสำรวจหน้างาน เช่น ระยะเวลาที่ใช้ ค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ฯลฯ
 2. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ว่าเหมาะสำหรับการติดตั้งหรือไม่ และมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน
 3. ออกแบบระบบโซล่าเซลล์: คำนวณขนาดของระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเลือกแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสม
 4. ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
 5. เสนอเอกสารประกอบต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของระบบโซล่าเซลล์ และใบรับประกัน
 6. นัดหมายติดตั้ง: หากตกลง เราจะทำการนัดหมายติดตั้งโซล่าเซลล์กับลูกค้า เพื่อดำเนินการต่อไป

ติดต่อ Solar by Personet

 • ที่อยู่: 450 ถ. ราชพฤกษ์ บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • เบอร์โทร: 0632096313
 • อีเมล: info@personet.co.th
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 08:00 – 17:00