คํานวณโซล่าเซลล์: โปรแกรมพร้อมสูตร

โปรแกรมช่วยคำนวณว่าควรเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กำลังผลิตแบบไหน และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้เท่าไหร่ พร้อมสูตรการคำนวณ

โปรแกรม


สูตร

ในการคำนวณกำลังผลิตของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องทำการติดตั้ง ให้เหมาะกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งาานภายในอาคาร รวมไปถึง ค่าไฟที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือนนั้น มีสูตรการคำนวณคร่าวๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้:

1. เช็คปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเดือน

เบื้องต้น เราต้องทราบก่อนว่า ภายใน 1 เดือน เราใช้ไฟฟ้าปริมาณโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ โดยสามารถเช็คได้จากบิลค่าไฟ ให้ดูเป็นหน่วย kWh ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา แล้วหาค่าเฉลี่ย

2. ประเมิณกำลังผลิตของแผงโซล่าที่ต้องใช้

  1. คำนวณค่าไฟที่ใช้ต่อวัน: ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเดือน (kWh) / 30
  2. รู้ค่า Peak sun hours (จำนวนชั่วโมงที่มีรังสีดวงอาทิตย์ความเข้มเท่ากับ 1,000 Win มาตกกระทบ): ในประเทศไทย ค่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ชั่วโมง/วัน 
  3. กำลังผลิตของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องใช้ (kW): ค่าไฟที่ใช้ต่อวัน (kWh)/Peak sun hours

3. ประเมิณค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ต่อเดือน

  1. คำนวณพลังงานที่สามารถผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์: กำลังผลิตของแผง (kW) * Peak sun hours
  2. ค่าไฟที่สามารถประหยัดได้: พลังงานที่สามารถผลิตได้ (kWh) * อัตราค่าไฟฟ้า (บาท / kWh)